Fleksjob, løntilskud for førtidspensionister og revalidering

  • Print
  • Forstør tekst

Du har mulighed for at få et fleksjob, hvis du ikke kan arbejde på normale vilkår på grund af sygdom eller et handicap. Et fleksjob er et almindeligt arbejde i en privat eller offentlig virksomhed på nedsat tid eller med særlige skånehensyn. Det er et rehabiliteringsteam, der vurderer, om der er mulighed for, at du kan arbejde på normale vilkår. Det er Jobcentret, der tager stilling til, om du kan få fleksjob.

Job med løntilskud for førtidspensionister (tidligere kaldt skånejob) er en mulighed, hvis du ikke kan klare et job på almindelige vilkår. Du kan både arbejde på fuldtid og deltid, men du skal modtage førtidspension og må ikke være folkepensionist. Hvis du ikke er førtidspensionist, men har nedsat arbejdsevne, har du mulighed for at søge fleksjob.

Hvis du har nedsat arbejdsevne på grund af fysiske, psykiske eller sociale årsager, kan du måske få bevilget revalidering. Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter samt økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere om fleksjob, løntilskud for førtidspensionister og revalidering på

www.borger.dk

keyboard_arrow_up