Forældretilfredshedsundersøgelse

  • Print
  • Forstør tekst

Børn, unge og familie

Sidst opdateret 17. juni 2019
af Sara Gehr

Forældretilfredshedsundersøgelsen afholdes hver andet år, i forbindelse med at vi laver Holstebro Kommunes og dagtilbuddenes kvalitetsrapporter. Holstebro Kommune ønsker at se på kvaliteten på hele dagtilbudsområdet samt den enkelte vuggestue, børnehave og dagpleje.

Læs forældretilfredshedsundersøgelsen 2020

Forældretilfredshedsundersøgelsen skal give kommunen et indblik i forældrenes vurdering af det tilbud, som deres barn er optaget i, - hvilke tendenser er der? - er der noget vi kan gøre bedre? - hvordan ser udviklingen ud over tid?

Resultaterne af undersøgelsen bruges til at sætte fokus på udvikling af kvaliteten på hele området og i det enkelte dagtilbud.

Forældretilfredshedsundersøgelsen har 6 hovedområder som der stilles spørgsmål indenfor:

  1. Den pædagogiske indsats
  2. Samarbejdet med personalet
  3. Børnene imellem
  4. De fysiske rammer
  5. Frokostmåltidet
  6. Fleksibilitet og valgmuligheder
keyboard_arrow_up Sidst opdateret 17. juni 2019 af Sara Gehr