Åbningstid i institutioner og dagpleje

Børn, unge og familie

Sidst opdateret 28. august 2019
af Sara Gehr

Ugentlig åbningstid:
Dagplejen:                                                48,00 timer
Vuggestuer og børnehaver:                   51,50 timer

Åbningstider efter den 1. august 2014:
SFH1 – 0.-2. klasse i skoleuger:          22,75 timer
SFH1 – 0.-2. klasse i skoleferier:         51,50 timer
SFH2 – 3.-4. klasse i skoleuger:          13,00 timer
SFH2 – 3.-4. klasse i skoleferier:         44,00 timer
 
Det er bestyrelsen i den enkelte institution der beslutter principperne for de daglige åbningstider i henhold til den udmeldte ramme. Du finder åbningstiderne for institutioner på BørneIntra eller SkoleIntra, og ved henvendelse til dagplejeren.
 
Har du brug for udvidet åbningstid skal du rette henvendelse til den institution hvor dit barn er meldt ind. Den enkelte institution har mulighed for at udvide åbningstiderne med max 1 time om ugen.
keyboard_arrow_up