Flytte- og oprykningspladser

Børn, unge og familie

Sidst opdateret 12. november 2018
af Sara Gehr

Flytteplads til en anden plads i dagpleje, vuggestue eller børnehave

Bliver dit barn ikke optaget i det ønskede pasningstilbud har du mulighed for at stå til en flytteplads.
Det betyder f.eks. at, dit barn har mulighed for:

  • At flytte institution eller dagpleje i samme skoledistrikt og mellem skoledistrikter

  • At flytte fra dagpleje til vuggestue eller omvendt indtil barnet bliver 2 år

  • At flytte mellem vuggestuer/vuggestueafsnit indtil dit barn bliver 2 år

  • At flytte plads i dagplejen hvis du ønsker det

Dit barn vil blive tilbudt en flytteplads efter de gældende kriterier, når det er dit barns tur.

Oprykning til en plads i børnehave fra dagpleje eller vuggestue

  • Er dit barn optaget i dagpleje eller vuggestue, anviser vi dit barn plads i børnehave den måned, hvor barnet fylder 3 år. Om muligt tilbydes den ønskede institution. Har barnet særlige behov, der skal tages hensyn til, skal der ske en vurdering, senest når barnet er 2 år og 9 mdr.

  • Når dit barn rykkes op fra et dagtilbud til et andet i det videre forløb, f.eks. fra dagpleje til børnehave, ophører det dagtilbud, som dit barn er optaget i, automatisk fra den startdato, som dit barn er tilbudt i andet dagtilbud. Vær opmærksom på, at du selv må sørge for pasningen, hvis du fravælger den oprykningsplads, du anvises, og du f.eks. vælger at vente på et pladstilbud til din ønskeinstitution.

  • Er dit barn optaget i en integreret institution, sker oprykning automatisk den måned, hvor dit barn fylder 3 år.

  • Børnehavebørn, der er kommende skolebørn, kan optages i førskolegruppe fra d. 1. maj. Dog kan førskolegrupper oprettes tidligere, hvis det er påkrævet af hensyn til den samlede anvisningssituation.

keyboard_arrow_up