Hel- og deltidspladser

  • Print
  • Forstør tekst

Børn, unge og familie

Sidst opdateret 28. august 2019
af Sara Gehr

Deltidsplads til børn af forældre på barselsorlov

Nyt tilbud fra den 1. januar 2019 til børn af forældre på barselsorlov.

Læs retningslinjerne her

Dagpleje for 0-2 år

Kommunen tilbyder heldagspladser 48 timer ugentligt.
Deltidsplads 30 timer ugentlig til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov efter ansøgning.

Institution (f.eks. vuggestue og børnehave) for 0-5 år 

Kommunen tilbyder heldagsplads 51½ timer og deltidsplads 35 timer pr. uge i vuggestuer og børnehaver.
Pladsanvisningen tilbyder en heldagsplads, når dit barn anvises en plads. Du skal henvende dig til institutionen, hvor dit barn er optaget, hvis du ønsker en deltidsplads. Det er Institutionen der kan anvise en 35 timers deltidsplads til dit barn. Via selvbetjeningen kan du med dags varsel selv skifte fra 35 timers deltids- til heltidsplads, hvis du har behov for det.

Vi tilbyder deltidsplads 30 timer ugentlig til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov efter ansøgning.

Førskole i SFO i perioden 1. maj – 31. juli

Vi tilbyder heltidspladser 51½ timer ugentlig.

Skolefritidsordning (SFO) 0. klasse - 4. klasse

Heltidsplads: skoledage 6.30-17.00, fredag 6.30-16.00 og skolefridage 6.30-17.00.
Eftermiddagsplads: skoledage 14.00-17.00, fredag 14.00-16.00 og skolefridage 8.00-17.00.
Morgenplads: 06.30-08.00

Du skal selv via den digitale pladsanvisning skrive dit barn op, melde ud og ændre pladstype.

Åbningstiden kan være forskellig i institutionerne. Det er den enkelte institutions bestyrelse, der godkender åbningstiden inden for de rammer, der er fastsat i kommunen. Åbningstiden for de enkelte pladstyper er tilpasset den enkelte skoles starttidspunkt.

Du skal selv via den digitale pladsanvisning skrive dit barn op, melde ud og ændre pladstype.

keyboard_arrow_up