Etablering af privat institution

Børn, unge og familie

Sidst opdateret 09. november 2018
af Sara Gehr

Lovgivningen giver mulighed for at private leverandører kan etablere og drive dagtilbud.

De private dagtilbud skal, i lighed med de kommunale dagtilbud, leve op til kommunens politikker og målsætninger på området. I Holstebro Kommune vil det bl.a. sige, at de private dagtilbud skal arbejde indenfor rammerne af målsætningen for daginstitutioner, kommunens politikker samt fagudvalgets indsatsområder for området.

Kommunale krav til de private dagtilbud

Holstebro Kommune skal i henhold til lovgivningen offentliggøre de kvalitetskrav, som de private dagtilbud skal opfylde for at kunne blive godkendt. Udover de lovgivningsmæssige forpligtigelser stiller Holstebro Kommune krav om:


Procedure for godkendelse


Kommunalt driftstilskud til private dagtilbud


Afslag på godkendelse


keyboard_arrow_up