Regler vedr. børnepasning

Børn, unge og familie

Sidst opdateret 24. januar 2018
af Sara Gehr

Børne- og Familieudvalget har revideret reglerne for opskrivning på venteliste til dagtilbud på et møde den 10. august 2017. Det ændrede regelsæt træder i kraft den 11. august 2017.

De konkrete beskrivelser og ændringer, fremgår af det ændrede regelsæt

Det ændrede regelsæt, sætter fokus på:

  • Udvidelse af aldersgrænsen for optagelse i vuggestue indtil 2 år
  • At der indføres søskendefordel for børn, der har søskende indskrevet i institution eller dagpleje
  • At smidiggøre reglerne for tilflytterfamilier

Overgangsordning

De ændrede regler, der er besluttet i Børne- og Familieudvalget, får først fuld gennemslag i løbet af 2018.

Regler for børn der allerede er opskrevet på venteliste inden d. 11. august 2017

Børn der er opskrevet på venteliste inden d. 11. august 2017, er omfattet af det regelsæt der var gældende på opskrivningstidspunktet, det gamle regelsæt. Sker der ændringsønsker fra d. 11. august og herefter, gælder det ændrede regelsæt.

Børn der bliver opskrevet på venteliste fra d. 11. august 2017

Børn der bliver opskrevet på venteliste fra d. 11. august 2017 og herefter, bliver omfattet af det ændrede regelsæt.


keyboard_arrow_up