Skolestyrelsesvedtægten

  • Print
  • Forstør tekst

Børn, unge og familie

Sidst opdateret 04. maj 2020
af Peter Høgsberg

Skolestyrelsesvedtægten indeholder de politiske bestemmelser, der gælder for skolevæsenet og fastlægger rammerne for drift af folkeskolerne.

Skolestyrelsesvedtægten beskriver bl.a. hvordan skolebestyrelsen vælges og sammensættes. Herudover beskriver skolestyrelsesvedtægten også dannelse af elevråd og inddragelse af medarbejdere.


Bilag til skolestyrelsesvedtægten

I dette bilag til skolestyrelsesvedtægten beskrives i afsnit 2, 3 og 4 hhv. kriterier for valg af skole, valg til skolebestyrelser og skolebestyrelsens beføjelser og opgaver, som vedrører skoledistriktet generelt.

I afsnit 5-9 beskrives særlige vedtægter for skoler med flere undervisningssteder.


keyboard_arrow_up