Forældrebackup

  • Print
  • Forstør tekst

Børn, unge og familie

Sidst opdateret 06. september 2019
af Peter Høgsberg

Forældrebackup'en tilbyder aftenarrangementer for forældre med børn i børnehaveklasse og 1. klasse samt 6. – 8. klasse.

Arrangementerne har fokus på forældrenetværk til gavn og støtte for børnenes trivsel i klassen. Vi kan blandt andet tale om vigtigheden af, at vi skal passe på hinandens børn, at forældre taler sammen, mobiltelefoner, fester, alkohol mv. alt efter børnenes alder.

Forældrebackup i børnehavekl. og 1. klasse:

Formålet er at gøre forældre bevidste om deres rolle og ansvar som opdragere og rollemodeller:

  • at skabe forudsætninger for dannelse af netværk i forældregruppen i den enkelte børnehaveklasse
  • at skabe forudsætninger for, at forældrene kan finde frem til en fælles holdning i forhold til opdragelse
  • at styrke forældre i at give børnene fornuftige normer og værdier
  • at få forældrene til at lave aftaler om f.eks. fødselsdage, gaver, mobiltelefoner osv.

Forældrebackup i 6. – 8. klasse

Formålet er:

  • at gøre forældre deres rolle bevidst i forhold til unge og deres drikkemønstre/kultur
  • at gøre forældre bevidste om, at de har et ansvar for at de unge ikke udviser voldelig og aggressiv adfærd
  • at skabe forudsætninger for dannelse af netværk i forældregruppen i den enkelte klasse

Har du lyst til at gøre en indsats for at skabe bedre forældrenetværk i folkeskolen ? Så læs brevet ang. forældrebackup. Forældrebrev

keyboard_arrow_up