Kontakt SSP

 • Print
 • Forstør tekst

Børn, unge og familie

Sidst opdateret 04. juli 2018
af Peter Høgsberg

I Holstebro er der etableret en gruppe af nøglepersoner på SSP-området. Nøglepersonerne har et meget tæt samarbejde.

Gruppen har fast mødedag mandag kl. 12.30 til kl. 14.00, hvor ugens og weekendens sager bliver drøftet.

Nøglepersoner

Gruppen består af følgende personer, som du altid kan kontakte – også anonymt:

 • Gademedarbejder Henrik Sondrup, Værestedet og ”Trekanten” tlf. 2382 8601
 • Gademedarbejder Karen Pilegaard, tlf. 4047 0690
 • Gademedarbejder Henrik Thorup,  tlf.  4044 0473
 • Behandler Helle Dalsgaard, tlf. 3051 0572
 • Ungdomsskoleinspektør Søren Hinrichsen, Ungdomsskolen tlf. 2483 9572
 • Politiassistent Kurt Munk, tlf. 4011 9385
 • Politiassistent Søren Mandrup, tlf. 4024 3623    
 • Politiassistent Jakob Hvilsom, tlf. 3034 2872
 • Socialrådgiver Bodil Wærn, Rådgivningsafsnittet tlf. 9611 7500
 • Socialrådgiver Pia Jakobsen, Ungeenheden, tlf. 2268 3893
 • UU-vejleder Brian Aaberg Markussen, tlf. 2166 2160
 • SSP – koordinator Jon A. Jørgensen, Holstebro Kommune tlf. 2466 2339

Kommissorium

Gruppen har følgende kommissorium: 

 • Et igangsættende og praktisk handlende forum vedr. den forebyggende og kriminalpræventive indsats i Holstebro kommune
 • At skabe overblik over den forebyggende og kriminalpræventive indsats på gadeplansniveau i Holstebro Kommune
 • Et gensidigt inspirationsforum
 • Et tværfagligt mødeforum

keyboard_arrow_up