Organisering

  • Print
  • Forstør tekst

Børn, unge og familie

Sidst opdateret 06. september 2019
af Peter Høgsberg

Lokalrådet

Lokalrådet består af ledelsesrepræsentanter fra kommune og politi.

Lokalrådet fungerer som en slags ”lokal styregruppe”, der skal udmønte de beslutninger som borgmesteren har truffet sammen med de øvrige borgmestre og politidirektøren i kredsrådet.  

Gå til handlingsplanen for lokalrådet.

SSP-Udvalget

SSP-Udvalget er det ledende niveau. Formålet er at forebygge kriminel adfærd, misbrug og anden uhensigtsmæssig adfærd samt koordinere de foranstaltninger, der skal iværksættes for at fremme det kriminalitetsforebyggende arbejde i kommunen.

Udvalget er et ide- og debatforum på overordnet niveau, hvori der kan udveksles oplysninger, synspunkter og strategier til generelle tiltag. Det er beslutningstager for generelle og specifikke aktiviteter, og er kontakt til de politiske beslutningstagere.
Udvalget skal sikre at indsatsen sker helhedsorienteret, både tværfagligt og -sektorielt. 

Nøglepersongruppen

Nøglepersongruppen er det koordinerende niveau. Gruppen skal sikre at SSP-Udvalgets beslutninger gøres operative og udføres, herunder nedsættelse af ad hoc-arbejdsgrupper til løsning af konkrete opgaver. De er ansvarlige for koordinering og udførsel af de foranstaltninger, der skal iværksættes for at fremme det kriminalitetsforebyggende arbejde i lokalsamfundene.

Nøglepersongruppen mødes ugentligt, og er den vigtigste i forhold til det daglige SSP arbejde på gadeplansniveau. Gruppen yder hinanden sparring og supervision og der er en høj grad af vidensdeling og konkrete handlinger.

Se nøglepersongruppen.

Skoler, institutioner og gademedarbejdere

Skoler, institutioner og gademedarbejdere er det udførende led. Deres formål er at forebygge kriminel adfærd og misbrug, samt forhindre grupper med uhensigtsmæssig social adfærd i at opstå og udvikles i henhold til formålet.

De har til opgave at igangsætte generelle og specifikke forebyggende tiltag ved at udnytte eksisterende ressourcer i miljøet, skabe overblik over ressourcer og netværk i lokalområdet og børn/unges levevilkår og herunder tendenser til og udvikling af uheldig social adfærd. De skal sikre koordinering af de respektive forvaltningers tiltag på det kriminalpræventive område, nedsætte behovsbetingede SSP-kontaktgrupper og opsamle og formidle relevant information til SSP-koordinator.

SSP+ samarbejdet

Der er etableret et formelt samarbejde vedr. aldersgruppen ((16 år) 18 – 25 år) med fokus på samarbejde med ungdomsuddannelserne.

Samarbejdet står bag SSP+ handleplanen, der har til formål at forebygge yderligere kriminalitet og misbrug blandt unge der er taget i mindre straffelovsovertrædelser og lov om euforiserende stoffer.

keyboard_arrow_up