Familiesektionen

Børn, unge og familie

Sidst opdateret 15. januar 2018
af Sara Gehr

Familiesektionens målgruppe er børn og unge der har behov for særlig støtte herunder børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og deres familier

Familiesektionens opgaver:

  • I forhold til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne: inden 3 måneder efter at diagnosen er stillet ydes helhedsorienteret rådgivning ved uvildig socialrådgiver
  • At yde råd og vejledning med henblik på at løse de problematikker der er i familien under hensyn til barnet / den unge, herunder henvise til de åbne tilbud der findes i kommunen
  • At undersøge familiens forhold med henblik på at afgøre om der er behov for en indsats i henhold til Serviceloven
  • At undersøge om barnet eller den unge opfylder betingelserne for at modtage handicapkompenserende ydelser
  • Socialrådgiveren skal tale med både forældre og børn/unge i forbindelse med undersøgelsen, ligesom de professionelle, der kender familien inddrages i undersøgelsen, herunder de praktiserende læger
  • at finde det/de tilbud der skal til for at bedre og støtte barnet / den unge / familiens forhold
  • at visitere til Rådgivningsafdelingens øvrige tilbud eller tilbud ved ekstern udbyder, såfremt der er grundlag for det. 

Foranstaltninger kan iværksættes med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og unge, der er fyldt 15 år.

Anbringelse uden for hjemmet kan i visse tilfælde iværksættes uden samtykke.


keyboard_arrow_up