Læsekonsulent

 • Print
 • Forstør tekst

Børn, unge og familie

Sidst opdateret 23. maj 2019
af Sara Gehr

Læsekonsulenten koordinerer, rådgiver og vejleder om læsning indenfor det almen- og specialpædagogiske område.

Læsekonsulenten koordinerer den kommunale indsats for læsning i forhold til:

 • Holstebro Kommunes handleplan for sprog og læsning
 • Den kommunale evaluering af elevernes læsning
 • Netværk for skolernes læsevejledere
 • Kurser om læsning for lærere
 • Det kommunale læsekursus for elever i svære læsevanskeligheder
 • Udviklingsarbejder om læsning SpecialundervisningTurbodansk i Holstebro Turbodansk

Rådgivning og vejledning til skolerne omfatter bl.a.:

 • Almen- og inkluderende læseundervisning
 • Undervisning af elever i svære læsevanskeligheder
 • It-kompenserende undervisning www.scandis.dk
 • Fravigelser fra gældende prøvebestemmelser og andre dispensationsmuligheder

Rådgivning og vejledning til forældre til barn med svære læsevanskeligheder omfatter bl.a.:

Holstebro Kommunes læsekursus for elever i svære og vedvarende læsevanskeligheder. 
Læsekurset på Rolf Krake skolen er Holstebro Kommunes undervisningstilbud til elever fra 4. – 9. klasse i svære og vedvarende læsevanskeligheder, og som på trods af undervisningsdifferentiering og intensiv specialpædagogisk bistand fortsat er i svære og vedvarende læsevanskeligheder.
Optagelse på læsekurset sker efter anmodning fra hjem/skole og en vurdering i læsekursets visitationsudvalg.

Børn og Unge

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Borregårdsvej 9
7500 Holstebro

Telefontid:
mandag - onsdag kl. 9.00 - 12.00
torsdag kl. 13.00 - 15.00
 

Psykologer og talehørekonsulenter:
fredag kl. 8.00 - 9.00


Ergoterapeuten:
mandag kl. 10.30 - 11.30

keyboard_arrow_up