På forkant - Børn og Unge

Indsatserne er en del af projektet ”På forkant – Børn og Unge”. Et projekt som har til formål, at nedbringe mistrivsel blandt sårbare og udsatte børn og unge i dagtilbud og skoler.

Projektet er et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Holstebro Kommune. Projektet handler også om at styrke den tværfaglige indsats med andre aktører i kommunen, så hjælpen opleves som let tilgængelig, fleksibel og sammenhængende.

Projektet er treårigt i perioden 2018 – 2020.
Udførelsen af visse af indsatserne kan være afhængige af efterspørgslen.

Under hvert punkt kan du læse mere om indsatserne - hvad de helt konkret går ud på, og hvordan du eller dit barn kommer med.

keyboard_arrow_up