Psykolog

  • Print
  • Forstør tekst

Børn, unge og familie

Sidst opdateret 23. maj 2019
af Sara Gehr

Psykologen tilbyder råd og vejledning indenfor det specialpædagogiske område. Psykologen afholder som oftest et formøde med interessenter – dvs. relevante professionelle, forældre og evt. børnene. Her bør indstillingen gennemgås og forskellige syn på denne klargøres. Hvad er der gjort tidligere i forskellige regi og med hvilken effekt.

Relevante oplysninger fra forældre og professionelle indhentes.

Der foretages nødvendig og tilstrækkelig observation og øvrig testning. Dette skal ses i tæt sammenhæng med ovenstående og overvejelser over disse forhold evalueres.

PPR’s vurdering indeholder som udgangspunkt følgende:

  • Barnets potentialer og vanskeligheder.
  • Risikofaktorer og beskyttende faktorer – herunder læringsmiljø, viden, metoder og øvrige kompetencer blandt professionelle og evt. forældre.
  • Forældresamarbejde og skolens/institutionens organisering i forhold til problemstillingen. 
  • Beskrivelse af, hvad skolen/institutionen selv kan stille op. Hvordan kan forældre bakke op.
  • Beskrivelse af behov for specialpædagogisk bistand.

Der gives tilbagemelding til alle relevante parter om indgåelse af aftaler om evt. opfølgning og ansvarsområder koordineres.
Der laves en rapport og evt. senere en opfølgning, hvor der evalueres på, om den samlede indsats har givet et tilfredsstillende resultat – eller der skal yderligere tiltag til.

Børn og Unge

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

mail ppr@holstebro.dk
phone 96117539

Borregårdsvej 9
7500 Holstebro

Telefontid

Mandag - onsdag kl. 9.00 - 12.00
Torsdag kl. 13.00 - 15.00

Psykologer og talehørekonsulenter

Fredag kl. 8.00 - 9.00

Ergoterapeuten

Mandag kl. 10.30 - 11.30

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 23. maj 2019 af Sara Gehr