Sådan arbejder PPR

  • Print
  • Forstør tekst

Børn, unge og familie

Sidst opdateret 23. maj 2019
af Sara Gehr

PPR beskæftiger sig hovedsagligt med følgende:

  • Udredning af børn/unge med henblik på vurdering af behov for specialpædagogisk  bistand eller evt. henvisning til andre instanser.
  • Rådgivning og vejledning til forældre og personalet i skoler og institutioner.
  • I visse tilfælde kortere samtaleforløb med børn med trivselsproblemer af personlig eller skolemæssig art.
  • Tværfagligt samarbejde med forskellige faggrupper for at sikre god sagsbehandling.
  • Undersøge og udrede børn med sproglige vanskeligheder samt tale- og kommunikationsproblemer, og efterfølgende iværksætte relevante pædagogiske tiltag. Give barnet og/eller de voksne omkring barnet redskaber til at forbedre barnets sproglige kompetence.
  • Yde rådgivning vedr. pædagogisk indsats over for børn med høreproblemer.

Når Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har modtaget et indstillingsskema på et barn, modtager familien og institutionen/skolen et brev hvori PPR bekræfter at have modtaget indstillingen.
Indstillingen bliver herefter visiteret til den relevante medarbejder, som vil tage kontakt til forældre og skole/institution.

Som forældre vil du blive taget med på råd, og du vil undervejs få en tilbagemelding, enten mundtligt eller skriftligt, om de indstillinger, rapporter og beslutninger, der bliver taget.

Barnets sag bliver arkiveret hos PPR – og når barnet bliver 18 år destrueres sagen – medmindre forældrene ønsker at sagen bevares, mens barnet er i et uddannelsesforløb, i max 10 år, efter det er fyldt 18 år.

Hvis der er tvivlsspørgsmål i forbindelse med indstillingen er I altid velkommen til at kontakte PPR.

Børn og Unge

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

mail ppr@holstebro.dk
phone 96117539

Borregårdsvej 9
7500 Holstebro

Telefontid

Mandag - onsdag kl. 9.00 - 12.00
Torsdag kl. 13.00 - 15.00

Psykologer og talehørekonsulenter

Fredag kl. 8.00 - 9.00

Ergoterapeuten

Mandag kl. 10.30 - 11.30

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 23. maj 2019 af Sara Gehr