Talehørekonsulent

  • Print
  • Forstør tekst

Børn, unge og familie

Sidst opdateret 23. maj 2019
af Sara Gehr

Talehørelæreren tilbyder råd og vejledning til børn med sprog-, tale- og hørevanskeligheder. 

Ofte har der før en indstilling sendes til PPR været uformel kontakt med forældre, relevante professionelle eller evt. barnet, her gives råd og vejledning, som måske kan afhjælpe problemet. Er der efterfølgende behov for yderligere indsats sendes henvisning/indstilling til PPR.

Der foretages en tale-sproglig vurdering, som ud over en undersøgelse kan omfatte iagttagelser og samtale med relevante voksne, hvorunder der indhentes relevante oplysninger. Forældrene er ofte til stede i forbindelse med undersøgelsen.


Stammeområdet

Stammen og stammeproblemerne hos det enkelte barn og den enkelte familie er individuelle, og stammebehandlingen tilrettelægges derfor ud fra individuelle hensyn og behov. Vi lægger vægt på tidlig indsats og tager enhver bekymring om stammen fra forældre, pædagoger og lærere alvorligt.

Stammen og stammeproblematikkerne kan desuden være forskellige afhængigt af barnets alder og kan variere over tid.

Førskolebørn (2-6 år)


Skolebørn


 


Børn og Unge

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

mail ppr@holstebro.dk
phone 96117539

Borregårdsvej 9
7500 Holstebro

Telefontid

Mandag - onsdag kl. 9.00 - 12.00
Torsdag kl. 13.00 - 15.00

Psykologer og talehørekonsulenter

Fredag kl. 8.00 - 9.00

Ergoterapeuten

Mandag kl. 10.30 - 11.30

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 23. maj 2019 af Sara Gehr