Plejefamilie

Børn, unge og familie

Sidst opdateret 16. maj 2018
af Sara Gehr

Holstebro Kommunes netværkskonsulenter tager sig bl.a. af at finde egnede aflastnings-, netværks- og døgnplejefamilier til børn og unge i alderen 0-18 år fra kommunen. 

Netværkskonsulenternes opgaver er bl.a. at forberede og vejlede aflastnings- og døgnplejefamilier.

Netværkskonsulenterne står for at matche og i samarbejde med sagsbehandler at etablere forholdet mellem barn og plejefamilie, og herefter støtte plejefamilien i dens arbejde med barnet via individuel supervision og supervisions- samt netværksgrupper.

Netværkskonsulenternes opgave er i samarbejde med eksterne udbydere at afholde efteruddannelseskurser og temaarrangementer, som kan bidrage til at kvalificere plejefamilierne til deres plejeopgaver.


keyboard_arrow_up