Miljøkrav til brændeovne

  • Print
  • Forstør tekst

I Danmark er antallet af brændeovne og -kedler steget, blandt andet på grund af højere priser på olie og el. Vi får heldigvis flere moderne brændeovne, der udleder færre forurenende stoffer end de ældre modeller. Alligevel er brændefyring stadig den mest forurenende opvarmningsform herhjemme.

Brændeovnsbekendtgørelsen stiller krav til blandt andet udledningen af partikler i røgen, og siden den 1. juni 2008 har det været ulovligt at sælge, overdrage eller opsætte brændeovne og -kedler samt andre fyringsanlæg til fast brændsel, hvis de udleder flere sundhedsskadelige partikler end tilladt ifølge brændeovnsbekendtgørelsen.


keyboard_arrow_up