Affald fra privat husholdning

Har du spørgsmål til tømningsdage, manglende tømning, udskiftning af containere skal du rette henvendelse til affaldsselskabet Nomi4s. Prøv evt. først selvbetjeningsløsningen på deres hjemmeside.

Du kan også finde information om priser på affaldsbeholdere, miljøgebyrer og åbningstider på genbrugspladser og meget mere på Nomi4s hjemmeside.

Nomi4s er et fælles kommunalt selskab ejet af Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommune.

Affald fra private husstande kaldes også husholdningsaffald og dækker over dagrenovation, haveaffald, storskrald, kildesorterede affaldsfraktioner, herunder papir, pap, metal, glas og plast.

Hvordan affaldet skal sorteres og hvilke affaldsløsninger der gælder for dig er fastlagt i Holstebro Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Regulativet er vedtaget den 23. januar 2012.


keyboard_arrow_up