Jordvarmeanlæg

  • Print
  • Forstør tekst

Hvis du ønsker at etablere et jordvarmeanlæg, skal du først anmelde det til Holstebro kommune. Etableringen skal ske i henhold til bekendtgørelse om jordvarmeanlæg og her kan du også læse om oplysningskrav i forbindelse med anmeldelsen. Selve anmeldelsen skal indsendes gennem ansøgningssystemet Byg og Miljø.

 Vær opmærksom på at færdigmelde anlægget når det er installeret, så det kan blive registreret i kommunens BBR-register. Med færdigmelding i Byg og Miljø skal du sende dokumentation for tæthedsprøvning og her er et skema der kan bruges:

Et terrænnært anlæg skal etableres mindst 50 meter fra et alment eller ikke-alment vandforsyningsanlæg, og mindst 5 meter fra et andet vandforsyningsanlæg.

Et dybt anlæg skal etableres mindst 300 meter fra et alment eller ikke-alment vandforsyningsanlæg og mindst 50 meter fra et andet vandforsyningsanlæg.


keyboard_arrow_up