Kloak på grunden

  • Print
  • Forstør tekst

Kloak, inde på grunden

Hver gang der foretages kloakarbejde på en ejendom, skal der indsendes en kloakplan samt en anmeldelse fra en autoriseret kloakmester. Det gælder både når kloakarbejdet foretages som led i en byggesag, og når der udelukkende ændres ved kloakken. 

På den måde kan myndighederne sikre, at kloakanlæggene udføres korrekt, samt at der ikke sker fejlkoblinger og lignende. Det har stor betydning for grundvandet og vandmiljøet i det hele taget, at kloakledninger er udført korrekt, så der ikke sker udslip til undergrunden og overbelastning af renseanlægget. 
 

keyboard_arrow_up