Grunde på Købmandsgade, Borbjerg-Hvam

På Købmandsgade kan du blive direkte nabo til grønne marker, gadekær og en ny købmandsbutik.

Et aktivt lokalsamfund midt i naturen

Landsbyerne Borbjerg og Hvam har en landsbyordning med skole, SFH, børnehave. Der er dagplejere, en stor ny købmandsbutik og et kultur- og fritidscenter opført i 2010. Borbjerg Sognegård, der er en særdeles velholdt sognegård, centercafé og forsamlingshus, ligger sammen med kirken, skolen, børnehaven,kultur- og fritidscentret og danner tilsammen rammen om private fester og kulturelle begivenheder.

borgerforeningens hjemmeside  får du indtryk af et aktivt lokalsamfund med tradition for engagement og sociale netværk. Den aktive borgerforening fremhæver området som overskueligt, trygt vedkommende

Borbjerg ligger 10 kilometer nordøst for Holstebro i et smukt og bakket morænelandskab med Hellegård Å og Borbjerg Møllesø lige i baghaven.

Den gamle Borbjerg Mølle Kro er sammen med møllesøens idylliske naturoplevelser lidt af et trækplaster for turister og lokale gæster. Her er lige dele gammeldags krohygge, et strejf af de varme lande og andre ’skæve’ indslag samt moderne aktiviteter som f.eks. golf inden for rækkevidde.

Indbyggertallet i Hvam Mejeriby er ca 250 borgere, og i Borbjerg by bor der ca. 400. Med opland er området centrum for over 1000 indbyggere.

Området byder også på en natursti/hjertesti rundt om søen, shelters til overnatning, stenalderhytte og fodboldgolf. Folk med hang til varieret natur, trygt landsbyliv og kort transporttid til større byer får hele pakken, da Holstebromotorvejen kommer til at ligge omkring fem kilometer fra Borbjerg-Hvam.

Men det er ikke hele historien om fremgang. I modsætningen til mange andre landsbyer i Danmark, går det så godt for den lokale købmandsbutik, at den i 2014 byggede et helt nyt supermarked – på Købmandsgade selvfølgelig. Den største virksomhed i lokalområdet er Dansk Minkpapir.

Byggegrundene ligger i udkanten af den vestlige del af Borbjerg by med trygge stisystemer til skolen, børnehaven og kultur- og fritidscentret – og ganske kort afstand til idrætsanlæggets boldbaner.

På parcelhusgrundene er der mulighed for at bygge i to etager op til 8,5 meter over terræn.

Udstykningen bliver med tiden omkranset af et grønt bælte og et fælles areal midt i bebyggelsen med træer og regnvandssø.

Se mere i lokalplan nr. 1080 for området ved Købmandsgade.

Salgspris inklusiv moms

 • Nr. 2, 811 kvm, 482.000 kr.
 • Nr. 4, 859 kvm, 492.000 kr.
 • Nr. 6, 845 kvm, 489.000 kr.
 • Nr. 22, 809 kvm, 481.000 kr.
 • Nr. 24, 814 kvm, 483.000 kr.
 • Nr. 26, 837 kvm, 487.000 kr.
 • Nr. 28, 811 kvm, 482.000 kr.

Fakta

 • Priserne er inklusive tilslutningsbidrag til el, vand og kloak, samt et investeringsbidrag til varmeforsyning
 • Grundene er beliggende i et område, der er omfattet af lokalplan nr. 1080
 • Grundene må kun anvendes til boligformål i form af parcelhuse
 • Der er også ledige storparceller på Vibevej

Kontakt

Grundsalg

Borgmesterkontoret

phone96117504

mailkommunen@holstebro.dk

Tekniske oplysninger

Teknik og miljø

phone96117684

mailteknik.miljoe@holstebro.dk

keyboard_arrow_up