Byd på de nye stjernegrunde i Hornshøj

Nu kan du byde på 35 nye byggegrunde i Hornshøj, der ligger mellem Holstebro og Mejrup.
Kommunen har i gennemsnit solgt én grund pr. måned i det populære område siden 2013.

Et attraktivt boligområde

Hvalfisken eller Merkur Torv bliver del af et attraktiv og centralt boligområde med ganske kort afstand til bymidten mod vest og den kommende Holstebromotorvejen mod øst. Udstykningerne er formet som en stjerne, og derfor har vejene navne efter nattehimlens stjernebilleder.

Grundene er sat til salg uden fast pris. Der er fastsat en minimumspris, som varierer fra 596.000 kr. for den mindste grund, der er på 911 m2, til 662.000 kr. for den største grund, der er på 1186 m2.

Tilbudsprisen – og de nævnte minimumspriser – er inklusive tilslutningsbidrag til el, vand og kloak, samt et investeringsbidrag til varmeforsyning.     

Salget sker i første omgang ved et udbud, hvor du kan sende et tilbudsskema i en lukket kuvert til Borgmesterkontoret senest onsdag den 21. marts 2018, kl. 10.00.

Vil du købe?

Hvis du er interesseret, skal du sende et tilbudsskema, som Borgmesterkontoret skal have modtaget senest onsdag den 21. marts 2018, kl. 10.00. Af skemaet skal det fremgå, hvilken af de 35 byggegrunde, du byder på, og hvilken kontantpris du tilbyder.

Hvis du vil byde på to eller flere af de 35 byggegrunde, skal du sende et skema for hvert tilbud. Du må dog gerne lægge flere skemaer i samme kuvert. Mærk kuverten ”Tilbud – byggegrunde, Hornshøj”. Hvis en tilbudsgiver er højstbydende på to eller flere grunde, er den pågældende køber af den grund, der er budt højst på.

Hvis to eller flere er højstbydende på den samme grund – uden at være højstbydende på andre grunde – bliver der trukket lod mellem de pågældende.

I henhold til købsaftalen skal der gøres opmærksom på, at såfremt grundene senere ønskes tilbageskødet til Holstebro Kommune er det den udbudte minimumspris med fradrag af 5.000 kr., der vil blive tilbagebetalt.

De grunde, der ikke sælges ved udbud, bliver solgt ved lodtrækning blandt interesserede. Tidspunktet for dette salgsmøde er torsdag, den 5. april 2018, kl. 16.00 i Byrådssalen på Holstebro Rådhus, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro.

Informationsmøde om byggegrundene

I forbindelse med udbuddet af grundene ved Hornshøj indbyder Holstebro Kommune interesserede købere til et informationsmøde forud for grundsalget.

På mødet vil der blive orienteret om det område grundene er beliggende i, herunder de overordnede planer, som på nuværende tidspunkt er kendte i forhold til kommende udbygninger, trafikforhold, og offentlige faciliteter i nærområdet.

Desuden vil lokalplanen blive gennemgået, med fremhævelse af de særlige forhold en køber bør være opmærksom på, forud for køb af grund i området. Afslutningsvis vil der blive orienteret om proceduren ved afgivelse af bud på grundene, og efterfølgende salg til listepriser.

Informationsmødet afholdes torsdag den 8. marts 2018 kl. 17.00 i Byrådssalen på Holstebro Rådhus. Tilmelding ikke nødvendigt.

Rift om byggegrunde

De byggemodne grunde ligger tæt op ad Kusken, som var den første etape i udstykningen. Området er et eftertragtet nybyggerkvarter, hvor parcelhuse er skudt op mange gange siden 2013. Der er til dags dato solgt 54 grunde på 52 måneder. Så der bliver ikke mangel på naboer og fællesskab over de nyplantede hække.

Der er planlagt et centerområde til bl.a. dagligvarebutik 700 meter fra Hvalfisken og Merkur Torv. I efteråret 2018 åbner Holstebromotorvejen med til- og frakørsel 4 km fra Hornshøj.

Hornshøj hører under Mejrup skoledistrikt. Mejrup Skole har lidt over 600 elever fordelt i 0.- 9. klasse.

Udstykningen er omfattet af lokalplan nr. 1119 og må kun anvendes til boligformål i form af parcelhuse, rækkehuse, dobbelthuse og etageboliger (i op til 3 etager).

I 2015-2017 solgte Holstebro Kommune 233 byggegrunde, mens tallet for årets første to måneder lyder på 13 solgte byggegrunde.

Salgspris inklusiv moms

 • Nr 1, 928 kvm, mindstepris 614.000 kr
 • Nr 2, 1047 kvm, mindstepris 628.000 kr
 • Nr 3, 981 kvm, mindstepris 612.000 kr
 • Nr 4, 1027 kvm, mindstepris 623.000 kr
 • Nr 5, 981 kvm, mindstepris 612.000 kr
 • Nr 6, 1027 kvm, mindstepris 623.000 kr
 • Nr 7, 978 kvm, mindstepris 612.000 kr
 • Nr 8, 964 kvm, mindstepris 608.000 kr
 • Nr 9, 978 kvm, mindstepris 612.000 kr
 • Nr 10, 1040 kvm, mindstepris 626.000 kr
 • Nr 11, 929 kvm, mindstepris 600.000 kr
 • Nr 12, 1064 kvm, mindstepris 632.000 kr
 • Nr 13, 929 kvm, mindstepris 600.000 kr
 • Nr 14, 1048 kvm, mindstepris 628.000 kr
 • Nr 15, 929 kvm, mindstepris 600.000 kr
 • Nr 16, 1186 kvm, mindstepris 662.000 kr
 • Nr 17, 929 kvm, mindstepris 600.000 kr
 • Nr 18, 1122 kvm, mindstepris 646.000 kr
 • Nr 19, 929 kvm, mindstepris 600.000 kr
 • Nr 21, 911 kvm, mindstepris 596.000 kr
 • Nr 23, 981 kvm, mindstepris 612.000 kr
 • Nr 25, 1036 kvm, mindstepris 626.000 kr
 • Nr 27, 1036 kvm, mindstepris 626.000 kr
 • Nr 29, 1038 kvm, mindstepris 626.000 kr
 • Nr 31, 1034 kvm, mindstepris 625.000 kr
 • Nr 57, 946 kvm, mindstepris 604.000 kr
 • Nr 59, 980 kvm, mindstepris 612.000 kr
 • Nr 61, 980 kvm, mindstepris 612.000 kr.
 • Nr 63, 1013 kvm, mindstepris 620.000 kr
 • Nr 65, 926 kvm, mindstepris 599.000 kr
 • Nr 67, 1015 kvm, mindstepris 621.000 kr
 • Nr 69, 980 kvm, mindstepris 612.000 kr
 • Nr 71, 980 kvm, mindstepris 612.000 kr
 • Nr 73, 980 kvm, mindstepris 612.000 kr
 • Nr 75, 964 kvm, mindstepris 608.000 kr

Kontakt

Grundsalg

Borgmesterkontoret

phone96117504

mailkommunen@holstebro.dk

Tekniske oplysninger

Teknik og miljø

phone96117684

mailteknik.miljoe@holstebro.dk

keyboard_arrow_up