Hvalfisken, Hornshøj

Der er udsolgt i udstykningen

hvalfisken

Se stort kort

OM OMRÅDET

Tæt på byen og naturen

Boligområdet Hornshøj ligger i den østlige del af Holstebro. Med bolig på Hvalfisken, Hornshøj får du byen i forhaven og naturen i baghaven. Fra Hornhøj er der let adgang til Holstebromotorvejen.

Området bliver del af et attraktiv og centralt boligområde. Udstykningerne er formet som en stjerne, og derfor har vejene navne efter nattehimlens stjernebilleder.

Et attraktivt område

Rift om byggegrunde

De byggemodne grunde ligger tæt op ad Kusken, som var den første etape i udstykningen. Området er et eftertragtet nybyggerkvarter, hvor parcelhuse er skudt op mange gange siden 2013. Så der bliver ikke mangel på naboer og fællesskab over de nyplantede hække.

Der er planlagt et centerområde til bl.a. dagligvarebutik 700 meter fra Hvalfisken og Merkurs Torv. Holstebromotorvejen ligger med til- og frakørsel 4 km fra Hornshøj.

Billede af huse i Hornshøj

udstykningen

Boligerne

Udstykningen er omfattet af lokalplan nr. 1119 og må kun anvendes til boligformål i form af parcelhuse, rækkehuse, dobbelthuse og etageboliger (i op til 3 etager).

Hornshøj hører under Mejrup skoledistrikt. Mejrup Skole har lidt over 600 elever fordelt i 0.- 9. klasse.

fakta

Om byggegrundene

  • I følge lokalplanen er det bestemt at Mejrup Hedevej på sigt bliver lukket. Beboerne på Kusken skal herefter køre via Hvalfisken

  • Priserne er inklusive tilslutningsbidrag til el, vand og kloak, samt et investeringsbidrag til varmeforsyning
keyboard_arrow_up