Affald fra privat husholdning

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Affald fra private husstande kaldes også husholdningsaffald og dækker over dagrenovation, haveaffald, storskrald, kildesorterede affaldsfraktioner, herunder papir, pap, metal, glas og plast.

Reglerne for husholdningsaffald kan du finde i Holstebro Regulativ for husholdningsaffald, samt affaldsbekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012.

Information om ordninger for affald og genbrug fra den private husstand findes på hjemmesiden for Nomi4s.

På Nomi4s hjemmeside kan du finde oplysninger om åbningstider på genbrugspladserne, priser på affaldsbeholdere, miljøgebyrer, tømningsdatoer for dine affaldsbeholdere og meget mere

Affaldsgebyr er fastsat på Holstebro Kommunes byrådsmøde den 16. december 2014. Priserne på affald for 2015 fremgår af gebyrblad 2015.

Nomi4s er et fælles kommunalt samarbejde mellem Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner.

Nyt fra Miljøstyrelsen

Skjult PCB kan blive dyrt for bygningsejere!

Fjern farlig PCB i lysstofarmaturer

Der kan findes PCB i lysstofarmaturer i bygninger fra især før 1986, hvor PCB blev forbudt. PCB sidder i kondensatorer bag lysstofrørene. Skifter man dem, inden de lækker, er man af med problemet. Siver der en olielignede væske ud af lysstofarmaturet, bør man kontakte en elektriker, som kan fjerne den.

Læs mere her Få PCB frem i lyset


keyboard_arrow_up