Affald fra privat husholdning

Ønsker du at høre vide mere om tømningsdage, udskiftning af containere skal du rette henvendelse til affaldsselskabet Nomi4s.

Du kan også finde information om priser på affaldsbeholdere, miljøgebyrer og åbningstider på genbrugspladser og meget mere på Nomi4s hjemmeside.

Affald fra private husstande kaldes også husholdningsaffald og dækker over dagrenovation, haveaffald, storskrald, kildesorterede affaldsfraktioner, herunder papir, pap, metal, glas og plast.

Nomi4s er et fælles kommunalt samarbejde mellem Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner.


keyboard_arrow_up