Affald fra privat husholdning

Ønsker du at høre vide mere om tømningsdage, udskiftning af containere skal du rette henvendelse til affaldsselskabet Nomi4s.

Du kan også finde information om priser på affaldsbeholdere, miljøgebyrer og åbningstider på genbrugspladser og meget mere på Nomi4s hjemmeside.

Affald fra private husstande kaldes også husholdningsaffald og dækker over dagrenovation, haveaffald, storskrald, kildesorterede affaldsfraktioner, herunder papir, pap, metal, glas og plast.

Nomi4s er et fælles kommunalt samarbejde mellem Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner.

Nyt fra Miljøstyrelsen

Skjult PCB kan blive dyrt for bygningsejere!

Fjern farlig PCB i lysstofarmaturer

Der kan findes PCB i lysstofarmaturer i bygninger fra især før 1986, hvor PCB blev forbudt. PCB sidder i kondensatorer bag lysstofrørene. Skifter man dem, inden de lækker, er man af med problemet. Siver der en olielignede væske ud af lysstofarmaturet, bør man kontakte en elektriker, som kan fjerne den.

Læs mere her Få PCB frem i lyset


keyboard_arrow_up