Affald fra privat husholdning

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Affald fra private husstande kaldes også husholdningsaffald og dækker over dagrenovation, haveaffald, storskrald, kildesorterede affaldsfraktioner, herunder papir, pap, metal, glas og plast.

Reglerne for husholdningsaffald kan du finde i Holstebro Regulativ for husholdningsaffald, samt affaldsbekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012.

Information om ordninger for affald og genbrug fra den private husstand findes på hjemmesiden for Nomi4s.

På Nomi4s hjemmeside kan du finde oplysninger om åbningstider på genbrugspladserne, priser på affaldsbeholdere, miljøgebyrer, tømningsdatoer for dine affaldsbeholdere og meget mere

Affaldsgebyr er fastsat på Holstebro Kommunes byrådsmøde den 16. december 2014. Priserne på affald for 2015 fremgår af gebyrblad 2015.

Nomi4s er et fælles kommunalt samarbejde mellem Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner.

Film til borgerne om affaldssortering

Miljøstyrelsen har produceret fire film om affaldssortering. Filmene rummer tips og vigtige budskaber til borgerne om affaldssortering.


keyboard_arrow_up