Boliggaranti for studerende

Flytter du til Holstebro Kommune, fordi du skal i gang med en videregående uddannelse i kommunen, har Holstebro Kommune sammen med boligselskaberne aftalt, at der er boliggaranti.

Garantien omfatter et tilbud om en almen bolig og er altså ikke nødvendigvis en ungdomsbolig. Hvis der ikke er ledige boliger på det tidspunkt, hvor du ønsker en bolig, får du fortrinsret til en af de førstkommende ledige boliger i det boligselskab, hvor du ønsker en bolig.

Boliggarantien omfatter en bolig, der er passende set i forhold til husstandens størrelse og indkomst. 

Det er Boligselskaberne og ikke Holstebro Kommune der anviser bolig til den studerende, der flytter til kommunen.

keyboard_arrow_up