Huslejenævn

I alle kommuner findes et Huslejenævn, der afgør uenigheder mellem boliglejere og deres udlejer. 
Huslejenævnet træffer afgørelser i sager om lejeforhold, når lejer og udlejer ikke kan blive enige.


keyboard_arrow_up