Struer og Holstebro Kommuner har et fælles huslejenævn

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Det fælles Huslejenævn har følgende medlemmer:

  • Formand Henning Færmann
  • Repræsentant for udlejerne, Johnny Jensen
  • Repræsentant for lejerne, Hanne Jacobsen
  • Social sagkyndig, Jens Meyhoff, Holstebro Kommune 
  • Suppleant for formanden, Jette Severinsen
  • Suppleant for udlejerrepræsentanten, Lars Anton Pedersen
  • Suppleant for lejerrepræsentanten, Heidi Steenberg Rud
  • Suppleant for social sagkyndig, Anette Colding Brun, Holstebro Kommune.

Sekretariatsbetjeningen af huslejenævnet varetages for det fælleskommunale nævn af Holstebro Kommune og sekretariatet hører under Borgmesterkontoret i Holstebro Kommune.

 

keyboard_arrow_up