Fiskeundersøgelse i Gryde Å

Natur og miljø

Sidst opdateret 11. januar 2018
af Haris Nuhanovic

Holstebro kommunes fiskeundersøgelse i september 2013 skulle primært vise i hvor høj grad de mange restaurerede vandløbsstrækninger med lavvandede stryg gav anledning til produktion af vilde laks og ørredyngel (restaureringsprojekter 2010-2012 delvist støttet af NaturErhverv).

På 13 etablerede stryg fra militærterrænet til udløbet i Storå, blev der fundet vilde laks på dem alle.

På den mest produktive strækning var der over 15 laks eller ørred pr. løbende meter vandløb. Generelt var der ca. tre gange så mange laks som ørred. På 4 stryg blev konstateret rekordtætheder på 196-237 laks og ørred pr. 100 m2 vandløbsbund. Den gennemsnitlige tæthed lå på 115 laksefisk pr 100 m2.

På 2 urørte strækninger i militærterrænet var tætheden 48-102 laks og ørred pr 100 m2.

På en reguleret strækning med sandbund var tætheden kun 5 laks pr. 100 m2

Selvom der også er udsat mange opdrættede laks i åen, var der indenfor denne alderskategori af 1½ år gamle laks ca. 9 vildlaks for hver udsat laks. Det tyder på, at de udsatte laks ikke kan klare sig i et vandløbsmiljø, hvor der er en god bestand af vildfisk. Det er sandsynligt at de kunstigt opdrættede laks i højere grad end de vilde bliver spist af odder, skarv og fiskehejre.

Ud over laks og ørred blev der fundet lampret, grundling, strømskalle, skrubbe samt 3- og 9-pigget hundestejle.

DTU Aqua har meddelt at udsætninger i åen nu kan ophøre, som det er udmeldt for Råsted Lilleå i 2012.

Se videoklip fra el-fiskeri


keyboard_arrow_up