Fiskeundersøgelse i Gryde Å

  • Print
  • Forstør tekst

Undersøgelse af fiskebestanden i øvre Gryde Å og tilløbene Kærgård Bæk, Hestbjerg Bæk og Tilløb ved Bovtrup

Holstebro Kommune har i september 2018 undersøgt fiskebestanden i den øverste del af Gryde Å. Formålet var at belyse udbredelsen af laks og ørred opstrøms for hvor en bæverdæmning i hovedløbet midlertidigt er blevet fjernet i november og december måned i både 2016 og 2017. Samtidig var formålet at undersøge, om der var lakseyngel eller andre fisk i et tilløb, Hestbjerg Bæk, hvor der i 2017 blev konstateret 2 dæmninger tæt ved udløbet af Gryde Å.

Resultat af undersøgelsen

Holstebro Kommune har siden 2014 genslynget 3,1 km af øvre Gryde Å og Kærgård Bæk. Ligesom sportsfiskerne i Sammenslutningen ved Storå har etableret flere gydestryg for laks og ørred i undersøgelsesområdet ved udlægning af gydegrus (sten str. 16-64 mm).

Der blev for første gang vist vild lakseyngel på alle undersøgte stationer i Gryde Å helt op til Sofiendal tæt på grænsen til Herning Kommune. Tætheden af lakseyngel var 16-38 stk. pr. 100 kvadratmeter vandløbsbund og også ørred blev fundet.

Der var ikke lakseyngel i Hestbjerg Bæk og heller ikke i Kærgård Bæk, der er et mindre tilløb til Gryde Å ved Sognstrup Plantage i kanten af militærterrænet. I Kærgård Bæk var der en tæthed af ørredyngel på 62 stk. pr 100 kvadratmeter vandløbsbund i det restaurerede vandløb. I Hestbjerg Bæk var der ikke fisk umiddelbart opstrøms de 2 bæverdæmninger, mens der var en tæthed af ørred på 1 stk. pr. 100 kvadratmeter vandløbsbund samt gedde, bæklampret og 3-piggede hundestejler på en undersøgt station længere opstrøms.

Fiskeundersøgelsen viste at der er basis for en stor spredning og opvækst af laks og ørred i øvre del af Gryde Å, såfremt bæverdæmninger fortsat fjernes i laksefiskenes vandringsperiode.

Er du interesseret i notat om fiskeundersøgelsen kan det bestilles her. 


keyboard_arrow_up