Hjælp fisk og dyr

Se de to videoer for at få inspiration til hvordan du kan hjælpe fisk og dyr

Hjælp livet i vores vandløb og søer

Regnvandsristen ude ved vejen skal kun indeholde det regnvand, der falder på vejen, da vandet ledes ud til vore vandløb, søer samt fjordområder. 

Regnvandskloakken er ikke en skraldespand og vandet ledes ikke til rensningsanlæg men lige ned til fisken- se her hvordan du hjælper det øvrige dyreliv.

Det er så let at tømme spanden med beskidt vand ud i kloakristen langs vejen, når man har renset sine malerpensler eller vasket sin bil. Men det er en rigtig dårlig ide, for vandet i løber direkte ud i vores vandløb, søer samt fjordområder og skader dyrelivet her.

Video fra DTU Aqua i samarbejde med sammenslutningen ved Storå

Den store hanlaks havde travlt under vinterens gydning. Se ham dominere og jage andre hanner væk på et to år gammelt gydestryg i Råsted Lilleå, hvor både laks og havørred stort set var væk i mange år - men nu er de tilbage.

Siden 2009 har laks og havørred fra havet og Nissum Fjord frit kunnet vandre op i åen og gyde, efter at der blev skabt passage ved flere dambrug i perioden 2007-2009. Nu er der en stor bestand af ørred- og lakseyngel fra gydning på stryget ved Blåbjerg, som kan ses i filmen. Fiskene kom hurtigt tilbage efter mange års fravær og har dermed sagt tak for hjælpen til de myndigheder, lodsejere og frivillige vandplejefolk, der hjalp fiskene til at kunne klare sig selv ved gydning.

Se video fra DTU Aqua her

Hanlaks

Teknik og Miljø

Team Natur og Miljø - Natur

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 25. februar 2020 af Haris Nuhanovic