Storåsamarbejde

Et samarbejde mellem Ikast-Brande, Herning og Holstebro kommuner

De 3 Storåkommuner arbejder sammen om at vandafledningen fra oplandet skal kunne foregå så problemfrit som muligt. Det skal ved at regnvandet fra byerne holdes tilbage i store regnvandsbassiner og ved at oversvømme lavtliggende arealer. Men i fremtiden vil det regne mere, og det vil betyde flere oversvømmelser af Holstebro. Her er vores vandløb vigtige, for de leder vandet væk og ud i havet.

Vandløbene er også hjemsted for mange spændende dyr og planter, en smuk del af landskabet og hjertet i mange af vores rekreative områder.

Der er altså gode grunde til at passe på vores vandløb, og derfor har de tre Storå kommuner - Ikast-Brande, Herning og Holstebro - forenet kræfterne for både at mindske risikoen for oversvømmelser og forbedre miljøkvaliteten i vores vandløb.

Teknik og Miljø

Team Natur og Miljø - Natur

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 25. februar 2020 af Haris Nuhanovic