Fiskeprojekt i Stubbergård Sø

  • Print
  • Forstør tekst

Stubbergård Sø er ca. 154 ha stor, med længde på 4,5 km og en bredde på op til 500 meter. Søen er en af kommunens største ferskvandssøer.  Stubbergård Sø kan beskrives som en lavvandet sø da middeldybden i søen er 2,3 meter , der findes dog et par dybere områder i søen. I den sydlige ende af søen findes et område med en vanddybde på 10 meter. 

Søens opland

Søens topografiske opland er på ca. 3000 ha og består foruden af landbrugsarealer, også af betydelige uopdyrkede arealer. Tre større vandløb leder vand til Stubbergård Sø. Disse er; Stampestrømmen, der udmunder i søens sydlige del, mens vandløbene Nautrup Bæk og Ladegård/Bederholm Bæk løber til sø fra Vest. Stubbergård Sø har afløb til Flyndersø via Stubber Å i søens nordlige ende. 

Søens miljøtilstand og fosforfjernelse

Søens miljøtilstand har i en årrække været inde i en positiv udvikling, hvor næringsstofniveauet i søen er faldende og Holstebro Kommune arbejder på nuværende tidspunkt med at etablere to fosforvådområder ved Nautrup og Ladegård Bæk, som har til formål at bidrage til at forbedre miljøtilstanden i Stubbergård Sø og Flyndersøerne.  

Søens fiskearter

Gedde, aborre, hork, søørred, helt, smelt, grundling, brasen, skalle, rudskalle suder, ål, hundestejler.

Hvad kan jeg lave ved søen?

Det er muligt at sejle og fiske i søens sydlige bassin se regler for færdsel på søen under kanosejlads. Endvidere er det muligt gå en tur, fotosafari, medbringe madkurv samt nyde søen og dens smukke landsskab, se nærmere under "læs mere" 


keyboard_arrow_up