Ansøgning om anlæggelse eller ændring af vandhuller

  • Print
  • Forstør tekst

Natur og miljø

Sidst opdateret 25. februar 2020
af Haris Nuhanovic

Anlæggelse eller ændring af søer og vandhuller forudsætter næsten altid en tilladelse fra kommunen. Med ’ændring’ menes for eksempel oprensning, ændring af formen, sløjfning eller udsætning af ænder og fisk i eksisterende vandhuller.

Tilladelse til ny anlæg eller ændring af søer og vandhuller skal normalt meddeles af Holstebro Kommune. Ansøgningsskema kan hentes via link i selvbetjenings boksen. Send ansøgningen til Holstebro Kommune, Natur og Miljø, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro.

I vandhulsfolderen findes en masse gode råd om hvordan man anlægger et godt og smukt vandhul, og godkendelsesprocedure mv. er også beskrevet. 

Folder om vandhuller

keyboard_arrow_up