Vandkraftsøens historie

  • Print
  • Forstør tekst

Vandkraftsøen blev dannet i 1941 som en opstemning af Storå med det formål, at etablere en elproduktion ved brug af vandkraft.  Søens er omkring 3,5 km lang og tilbageholder ca. 1,1 mio. kubikmeter vand. Søen er opdelt i 2 bassiner; Vestsøen, som er det største bassin, der fungerer også som rostadion samt Østsøen. De to bassiner deles af broen ved Tvis Møllevej.  

Søen gennemstrømmes af Storå, og har to væsentlige tilløb fra Tvis å og Halgård Bæk som begge er beliggende på søens sydside. 

I 1989 etableredes et omløbsstryg, hvis mål var at sikre passage for vandrefiskene. Stryger er siden blevet optimeret for at forbedrede  passagemulighederne for laks, ørreder mv.   

Storås gamle forløb kunne ses i forbindelse med oprensningen af søen i 1993 - 94. De gamle slyngninger ligger bevaret på bunden af søen, som det tydelig ses af billedet.

Se billedet her 


keyboard_arrow_up