Brændepladsen

  • Print
  • Forstør tekst

Det er vores ansvar, at kommunens skovområder er i en god stand. Med jævne mellemrum skal der f.eks. tyndes ud i bevoksningen og plantes nyt. Det er også vores opgave at sikre, at skoven er et godt sted at komme for borgerne, så meget af vores arbejde går med at indrette og vedligeholde publikumsfaciliteter – bænke, stier, skilte og skraldespande.

Vores daglige base er ”Brændepladsen” på Prins Burisvej. Her skærer og sælger vi brænde, der sælges til både institutioner og private. Det bliver til mellem 500 og 600 rummeter på årsbasis. Desuden har vi et lille savværk, hvorfra vi sælger opskåret tømmer i specialmål. Med i vores ”blandede landhandel” er f.eks. også salg af juletræer og pyntegrønt, og vi laver legeredskaber til institutioner. Vi er leveringsdygtige i alt godt fra skoven, og forretningen går rimeligt rundt økonomisk.

Derudover er ”Brændepladsen” også omdrejningspunktet for mennesker, der er ude i arbejdsprøvning. For øjeblikket har vi fem beskæftigede. Det er vores ansvar, at de har en god oplevelse ved det daglige arbejde. De er gode kolleger, både arbejdsmæssigt og socialt.

Vi sætter pris på det frie liv. Vi tilrettelægger selv vores hverdag og færdes i naturen året rundt. Årstidernes skiften og skovens dyreliv oplever vi på helt tæt hold. Den perfekte dag for os er f.eks. en solrig vinterdag, hvor temperaturen er på frysepunktet, eller en forårsdag, når bøgen er ved at springe ud. Ingen dage er ens i skoven.


keyboard_arrow_up