Oversvømmelseskort

Vores offentligt tilgængelige digitale kort opererer med to typer af oversvømmelseskort.

Første gang du bruger kortet

Er du førstegangsbruger anbefales, at du læser side 4 – 8 i vejledning som du kan hente under "læs mere", før du går videre i kortet under selvbetjeningsløsninger. Det er især vigtigt, at du har læst side 8 om ansvarsfraskrivelse ved brug af oversvømmelseskort.

Risikokort

Se risikokortet

Risiko udtrykker hvor sandsynlig en skadesvoldende oversvømmelser er et pågældende
sted. Risiko angives ved en 3-trinsskala: Høj, middel, lav. Risikokortet er velegnet til at vise overblik over
et større område og benyttes til at prioritere indsats.
En indsats kan være at undersøge de faktiske oplevede oversvømmelser i et område.

Udbredelseskort

Se udbredelseskortet

Udbredelseskort viser oversvømmelsen mere detaljeret end risikokort.
Kortet viser den geografiske udstrækning af oversvømmelser i forhold til et bestemt tema (feks. regnvand eller grundvand).

Vejledning

Se Quick Guiden til oversvømmelseskort her


keyboard_arrow_up