Indberet invasive arter

  • Print
  • Forstør tekst

Begrebet invasive arter betegner en lille del af de såkaldte introducerede arter. De introducerede arter er de planter og dyr, der ved menneskets bevidste eller ubevidste hjælp er flyttet fra deres naturlige levested til en ny biosfære, hvor de fortrænger det oprindelige plante- eller dyreliv.

Hvis en såkaldt introduceret art ikke får nye fjender og desuden har gode levebetingelser, så breder den sig på bekostning af de oprindelige arter i det nye område. Hvis det sker, bliver den introducerede art til en invasiv art og truer dermed den biologiske mangfoldighed. 

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Som grundejer er du forpligtet til at bekæmpe kæmpebjørnekloen, når kommunen har vedtaget og offentliggjort en indsatsplan for bekæmpelse af planten. Kæmpebjørnekloens saft er gift, og der findes ingen naturlig bekæmpelse af kæmpebjørnekloen, og derfor har man besluttet at bekæmpe den.

Her  kan du indberette observation af kæmpebjørneklo i Holstebro Kommune.

Giv os et praj

 


keyboard_arrow_up