Natura 2000

  • Print
  • Forstør tekst

Natur og miljø

Sidst opdateret 25. februar 2020
af Haris Nuhanovic

Natura 2000 er en samlet betegnelse for EU's direktiver om naturbeskyttelse. Det vil sige habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet.

Hvad er et Natura 2000-område?

Et Natura 2000-område er et internationalt naturområde. Der er Natura 2000-områder i hele EU. Områderne danner et økologisk netværk af værdifuld natur i hele Europa. Formålet med EU's direktiver om naturbeskyttelse og Natura 2000-områderne er at beskytte vores unikke naturområder og de sjældne eller truede dyr og planter.

I december 2011 udsendte staten 1. generation Natura 2000-planer for samtlige Natura 2000-områder i Danmark. Disse statslige planer indeholder en række mål for naturtilstanden inden for Natura 2000-områderne. Den 20. april 2016 er 2. generation Natura 2000-planer blevet offentliggjort. Planerne gælder for perioden 2016 - 2021.

Natura 2000-handleplaner i Holstebro kommune

Med udgangspunkt i disse statslige mål for naturtilstanden, har Holstebro kommune udarbejdet Natura 2000-handleplaner for de ni Natura 2000 områder der helt eller delvist ligger i Holstebro Kommune. Hver plan gælder for en femårs periode. Anden planperiode gælder for 2016 – 2021. Herefter vil der blive udarbejdet en ny handleplan for næste femårs planperiode. 

Se et resumé af planerne herunder, hvor du også har mulighed for at få tilsendt de fulde planer i PDF-udgave


keyboard_arrow_up