Natura 2000

  • Print
  • Forstør tekst

Natura 2000 er en samlet betegnelse for EU's direktiver om naturbeskyttelse. Det vil sige habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet.

Hvad er et Natura 2000-område?

Et Natura 2000-område er et internationalt naturområde. Der er Natura 2000-områder i hele EU. Områderne danner et økologisk netværk af værdifuld natur i hele Europa. Formålet med EU's direktiver om naturbeskyttelse og Natura 2000-områderne er at beskytte vores unikke naturområder og de sjældne eller truede dyr og planter.

I december 2011 udsendte staten 1. generation Natura 2000-planer for samtlige Natura 2000-områder i Danmark. Disse statslige planer indeholder en række mål for naturtilstanden inden for Natura 2000-områderne. Den 20. april 2016 er 2. generation Natura 2000-planer blevet offentliggjort. Planerne gælder for perioden 2016 - 2021.

Natura 2000-handleplaner i Holstebro kommune

Med udgangspunkt i disse statslige mål for naturtilstanden, har Holstebro kommune udarbejdet Natura 2000-handleplaner for de ni Natura 2000 områder der helt eller delvist ligger i Holstebro Kommune. Hver plan gælder for en femårs periode. Anden planperiode gælder for 2016 – 2021. Herefter vil der blive udarbejdet en ny handleplan for næste femårs planperiode. 

Se et resumé af planerne herunder, hvor du også har mulighed for at få tilsendt de fulde planer i PDF-udgave


keyboard_arrow_up