Storå og højvande, oversvømmelse af Holstebro

  • Print
  • Forstør tekst

Storå er omfattet af et såkaldt QH regulativ som foreskriver at der til enhver vandføring er et krav til maksimal vandspejlshøjde. Der udføres jævnligt kontrol af om regulativet er overholdt. De vandstandsskalaer der kan ses i åen gennem Holstebro bruges til denne kontrol. Målinger viser at Storå har en god vandføringsevne og regulativet hermed er overholdt.

Læs mere i notatet om Storås tilstand

Det seneste år er der sket forbedringer af åens vandføringsevne. I 2015 blev åen mellem Storebro og Færchtorvet gjort ca. 2 m bredere i forbindelse med etablering af en ny jernspuns. Og i 2016 blev trappeudgangen, der tog plads ud på cykelstien under Storebro, fjernet, så nu er der ca. 2 m2 mere gennemstrømningsareal under broen. Cykelstierne er ved høj vandstand en del af åen, så nu kan vandet strømme uhindret uden den stopklods som trappeudgangen udgjorde.

Desuden er overløbsrampen ved Vængerne gravet fri for sandaflejringer, så åen ved høj vandstand både kan løbe i sit oprindelige løb plus hen over overløbsrampen.

Hvert år vedligeholdes åen ved at slå den nederste del af brinkerne for høj vegetation og der foretages grødeskæring med grødeskærebåd. Desuden opgraves lokale sandaflejringer på åbunden.


keyboard_arrow_up