Vandplaner 2009 - 2015 og 2015 - 2021

  • Print
  • Forstør tekst

Miljøministeren har i oktober 2014 udsendt 23 vandplaner, som på sigt skal sikre god økologisk tilstand i bl.a. vores vandløb, søer og fjorde. 

Følgende tre vandplanerne vedrører Holstebro Kommune og dens borgere:

  • Vandplan for Nissum Fjord
  • Vandplan for Limfjorden
  • Vandplan for Ringkøbing Fjord

De tre planer kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Konkret betyder vandplanerne, at der på landsplan skal gøres en indsats for at forbedre miljøtilstanden på områder som f.eks. grundvand, søer, vandløb og fjord/hav.

For de danske vandløb fremgår følgende indsatser:

  • Ca. 450 km vandløb restaureres.
  • Ca. 150 km vandløb, der tidligere var gemt væk i rør, åbnes op.
  • Ca. 1.330 spærringer fjernes, så der gives bedre passage for fisk og andre dyr i åerne.

Vedtagelsen af Vandplan 1 betyder også en indsats der skal sikre, at der udledes mindre kvælstof og fosfor til vores vandmiljø. Indsatserne til nedbringelse af næringsstofbelastningen til vores vandmiljø er bl.a.:

  • Nye vådområder,
  • Ca. 6.600 tons mindre kvælstof og ca. 51 tons mindre fosfor i vandmiljøet (inkl. effekterne af spildevandsrensning).

keyboard_arrow_up