Vådområdeprojekter

  • Print
  • Forstør tekst

Som en del af de statslige vandplaner indgår Holstebro Kommune i fælleskommunale samarbejder om at reducere kvælstofbelastningen i Nissum Fjord og Limfjorden, samt fosforbelastningen til Skallesø, Stubbergård Sø og Flyndersø. Dette gøres bl.a. ved at etablere- eller retablere vådområder.

To kvælstof- og et fosforprojekt er allerede gennemført.

Alle projekter gennemføres af Holstebro Kommune med faglig bistand fra eksterne rådgivere. Projekterne baseres på frivillighed og samarbejde med berørte lodsejere. Opgaven med lodsejerforhandling om erstatning eller erstatningsjord, varetages af Landbrugsstyrelsen.

Projekternes lokalitet

Klikker du på kortet herunder åbner en ny fane med Holstebro Kommunes vandløbskort.

Du kan selv vælge, hvilke informationer du ønsker vist på kortet ved at afkrydse i laglisten, som du åbner øverst til højre.

Vådområderne bliver først synlige, når der er zoomet så langt ind, at der vises en 2 km skala nederst til venstre. Og teksterne kommer på ved 1 km.

Du kan zoome ind og ud ved at klikke på + og - øverst til højre, eller ved at bruge tilsvarende taster. Hvis du har en mus med et schrolle-hjul, kan den også benyttes.

Her kan du se, hvor vådområderne ligger ved at klikke på kortet.

Projektoversigt

I skemaet herunder kan du se vigtigste informationer over alle projekterne. Skemaet åbner som pdf-fil i et separat vindue, hvis du klikker på det.

Se projektoversigt her

Projekterne finansieres af Staten og EU.

Udvikling af landdistrikterne 2014-2020
 

Igangværende vådområdeprojekter


keyboard_arrow_up