Vådområdeprojekter

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Som en del af de statslige vandplaner, indgår Holstebro Kommune i fælleskommunale samarbejder om at reducere kvælstofbelastningen i Nissum Fjord og Limfjorden, samt fosforbelastningen til Stubbergård Sø og Flyndersø. Dette gøres bl.a. ved at etablere eller retablere vådområder.

To kvælstof- og et fosforprojekt er allerede gennemført.

Alle projekter gennemføres af Holstebro Kommune med faglig bistand fra eksterne rådgivere. Projekterne baseres på frivillighed og samarbejde med berørte lodsejere. Opgaven med lodsejerforhandling om erstatning eller erstatningsjord, varetages af FødevareErhverv.

Projekternes lokalitet

Her kan du se, hvor vådområderne ligger ved at klikke på kortet.

Projektoversigt

Oversigt over projekter

I skemaet herunder kan du de vigtigste informationer over alle projekterne. Skemaet åbner som pdf-fil i et separat vindue, hvis du klikker på det.
 

Projekterne finansieres af Staten og EU.

Udvikling af landdistrikterne 2014-2020
 

Igangværende vådområdeprojekter


keyboard_arrow_up