Grøn ordning - Projektpenge

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Når der stilles vindmøller op i et område, sættes der penge ind på en konto i Energinet.dk. Pengene, der kan bruges til projekter i kommunen, kaldes grøn ordning. Formålet er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Det er kommunen, der kan søge om tilskud til projekter. Projekterne må ikke være igangsat.
Der kan gives tilskud til udgifter, som Byrådet afholder til:
Anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige og rekreative værdier i kommunen, eller
Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen

keyboard_arrow_up