Vindmøller nordøst for Husby

  • Print
  • Forstør tekst

Natur og miljø

Sidst opdateret 01. juli 2019
af Jacky Hansen

Et forslag til kommuneplantillæg nr. 12 for et område til vindmøller nordøst for Husby har været fremlagt offentligt i perioden fra den 23. november 2016 til den 18. januar 2017. I høringsperioden indkom adskillige indsigelser.

Økonomiudvalget behandlede sagen på mødet den 13. marts 2019 og vedtog, at forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013 ikke gennemføres.

Der udlægges dermed ikke et område til vindmøller nordøst for Husby i Holstebro Kommuneplan.

Sagsfremstillingen og beslutningen fremgår under punkt 8 på Økonomiudvalgets dagsorden, og kan ses via dette link: 

 


keyboard_arrow_up