Vindmøller nordøst for Husby

Natur og miljø

Sidst opdateret 19. december 2017
af Jacky Hansen

Et forslag til kommuneplantillæg nr. 12 for et område til vindmøller nordøst for Husby har været fremlagt offentligt i perioden fra den 23. november 2016 til den 18. januar 2017.

Indsigelsen fra Erhvervsstyrelsen har virkning som et veto, hvilket medfører at planforslaget først kan vedtages endeligt, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer. Erhvervsstyrelsen begrunder indsigelsen med, at planlægningen er i strid med bevarelse af værdifulde landskaber, og bevarelse af kirkerne som tydelige kendingsmærker i landskabet. 

Økonomiudvalget har på mødet den 9. maj 2017 behandlet indsigelsen fra Erhvervsstyrelsen. Her blev det besluttet, at forslag til kommuneplantillæg nr. 12 for et område til vindmøller nordøst for Husby stilles i bero til der foreligger en endelig vedtaget Kommuneplan 2017 med reviderede afgrænsninger af bevaringsværdigt landskab.


keyboard_arrow_up