Vindmøller nordøst for Skave

Byrådet har den 23. februar 2016 vedtaget tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 1100. Lokalplanen, kommuneplantillægget samt VVM-redegørelse og miljøvurdering for vindmøller nordøst for Skave er bekendtgjort på Holstebro Kommunes hjemmeside onsdag den 2. marts 2016. Klagevejledning fremgår af annoncerne.

De vedtagne planer åbner mulighed for opstilling af tre vindmøller nordøst for Skave i området sydøst for Skavevej og sydvest for Møgelvangvej.

Planerne er miljøvurderet og der er udarbejdet en Vurdering af Virkning på Miljøet, en såkaldt VVM-redegørelse for vindmølleprojektet. VVM-redegørelsen og miljørapporten er samlet i ét dokument.

Kommuneplantillægget, lokalplanen og VVM-redegørelse og miljørapport for vindmøller nordøst for Skave har været i høring i perioden fra den 14. oktober til den 9. december 2015. I forbindelse med høringen indkom i alt seks bemærkninger og indsigelser, der ikke har ledt til ændringer i planerne.
I henhold til miljøvurderingslovens § 7 er der i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget udarbejdet en sammenfattende redegørelse.

Planerne kan fra bekendtgørelsesdatoen ses på www.plandata.dk ved klik på link herunder

Materialet kan også ses i Planafdelingen, Teknik og Miljø på Holstebro Rådhus.

Spørgsmål og henvendelser om det offentliggjorte og baggrundsmateriale hertil kan rettes til Planafdelingen på tlf. 9611 7558 eller pr. e-mail til planafdelingen@holstebro.dk.

Nedenfor fremgår informationer om forløbet forud for den endelige vedtagelse af planerne.


keyboard_arrow_up