Vindmøller nordøst for Vemb

Tilmeld dig nyhedsbrevet

I et område nordøst for Vemb - udlagt til vindmøller med Vindmølleplanen (kommuneplantillæg nr. 14 til Holstebro Kommuneplan 2009) - er der ansøgt om opstilling af 12 vindmøller med en totalhøjde på ca. 140 meter. 

Realisering af projektet kræver en lokalplan og et kommuneplantillæg (og en miljøvurdering heraf), en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet). Miljøvurderingen og VVM-redegørelsen samles i en rapport, der belyser projektets konsekvenser for miljøet, herunder for mennesker, natur, landskab m.v.


keyboard_arrow_up