Vindmøller sydvest for Hogager

Byrådet har på mødet den 6. oktober 2015 vedtaget tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 1102. Lokalplanen, kommuneplantillægget samt VVM-redegørelse og miljørapport for vindmøller ved Hogager bekendtgjordes på Holstebro Kommunes  hjemmeside onsdag den 14. oktober 2015. Klagevejledninger fremgik af annoncerne.

De vedtagne planer åbner mulighed for opstilling af 21 vindmøller sydvest for Hogager i området syd for Hvidmosevej og øst for Hesselåvej.

Planerne er miljøvurderet og der er udarbejdet en Vurdering af Virkning på Miljøet, en såkaldt VVM-redegørelse for vindmølleprojektet. VVM-redegørelsen og miljørapporten er samlet i ét dokument.

Kommuneplantillægget, lokalplanen og VVM-redegørelse og miljørapport for vindmøller ved Hogager har været i høring i perioden fra den 29. juli til den 19. august 2015. I forbindelse med høringen indkom i alt 17 bemærkninger og indsigelser, der ikke har ledt til ændringer i planerne.

I henhold til miljøvurderingslovens § 7 er der i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget udarbejdet en sammenfattende redegørelse.

Planerne kan fra bekendtgørelsesdatoen ses på www.plansystem.dk ved klik på link herunder

Materialet kan også ses i Planafdelingen, Teknik og Miljø på Holstebro Rådhus.
Nedenfor fremgår informationer om forløbet forud for den endelige vedtagelse af planerne.

Spørgsmål og henvendelser om planlægning og baggrundsmateriale for det offentliggjorte materiale kan rettes til Planafdelingen, Jane Lærke Hansen på tlf. 96 11 76 52 eller e-mail: jlh@holstebro.dk
 


keyboard_arrow_up