Vindmøller ved St. Soels

  • Print
  • Forstør tekst

Natur og miljø

Sidst opdateret 01. juli 2019
af Jacky Hansen

Vindteam har ansøgt Herning og Holstebro Kommuner om opstilling af syv 140 meter høje vindmøller og et solcelleanlæg ved St. Soels – mellem Tvis og Aulum. Projektets fire nordligste vindmøller er ansøgt opstillet i Holstebro kommune og de tre sydligste vindmøller og solcelleanlægget er ansøgt opstillet i Herning kommune.

Som følge af at vindmølleprojektet ligger hen over kommunegrænsen er planlægningen sket i tæt koordinering mellem Herning og Holstebro Kommune, og de to byråd har hver især truffet beslutninger vedrørende sagen.

Holstebro Byråd har den 17. september 2019 vedtaget tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017 og lokalplan nr. 1139 endeligt. Vedtagelsen er bekendtgjort med annoncer på Holstebro Kommunes hjemmeside - under Høringer og bekendtgørelser - torsdag den 19. september 2019. Klagevejledning frem går af annoncerne. 

Med kommuneplantillægget udlægges området ved St. Soels til vindmøller i Holstebro Kommuneplan 2017, og der fastlægges de overordnede rammer for lokalplanlægning inden for området. Lokalplanen er udarbejdet med udgangspunkt i disse overordnede rammer. Lokalplanen indeholder bestemmelser for vindmøllernes størrelse, udseende og placering. Det fastlægges bl.a., at der kan opføres 4 vindmøller med en maksimal højde 140 meter over terræn. Møllerne skal have et ensartet udseende og placeres i én lige række. Lokalplanen fastlægger endvidere beliggenheden af permanente arbejdsarealer, en transformerstation og tilkørselsveje til vindmøllerne.

Spørgsmål til planlægningen og det offentliggjorte materiale kan rettes til Team Plan på 9611 7558 eller pr. e-mail til planafdelingen@holstebro.dk


keyboard_arrow_up