Vindmøller ved St. Soels

Natur og miljø

Sidst opdateret 01. juli 2019
af Jacky Hansen

Vindteam har sendt ansøgning til Herning og Holstebro Kommuner om opstilling af syv 140 meter høje vindmøller og et solcelleanlæg ved St. Soels – mellem Tvis og Aulum. Projektets fire nordligste vindmøller er ansøgt opstillet i Holstebro kommune og de tre sydligste vindmøller og solcelleanlægget er ansøgt opstillet i Herning kommune.

Som følge af at vindmølleprojektet ligger hen over kommunegrænsen gennemfører Herning og Holstebro Kommuner planlægningen i tæt koordinering. De to byråd vil hver især træffe beslutninger vedrørende sagen.

Holstebro Byråd har den 29. januar 2019 besluttet, at fremlægge forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017 og forslag til lokalplan nr. 1139 i offentlig høring i 8 uger. Med kommuneplantillægget udlægges området ved St. Soels til vindmøller i Holstebro Kommuneplan 2017, og der fastlægges de overordnede rammer for lokalplanlægning inden for området. Lokalplanen er udarbejdet med udgangspunkt i disse overordnede rammer. Lokalplanen indeholder bestemmelser for vindmøllernes størrelse, udseende og placering. Det fastlægges bl.a., at der kan opføres 4 vindmøller med en maksimal højde 140 meter over terræn. Møllerne skal have et ensartet udseende og placeres i én lige række. Lokalplanen fastlægger endvidere beliggenheden af permanente arbejdsarealer, en transformerstation og tilkørselsveje til vindmøllerne.

Planforslagene og projektet St. Soels Energipark er miljøvurderet iht. miljøvurderingsloven. Miljøvurderingen af planforslagene fremgår af bilag A bagerst i planforslagene. Miljøvurderingen af projektet fremgår af Miljøkonsekvensrapport, St. Soels Energipark, tidligere kaldet en VVM-redegørelse.

Holstebro Kommune har udarbejdet et udkast til tilladelse iht. miljøvurderingslovens § 25 for den del af projektet der ligger i Holstebro kommune. §25-tilladelsen indeholder både generelle vilkår og vilkår knyttet til anlægs-, drifts- og afviklingsfasen.

Det offentliggjorte materiale kan ses nedenfor under "Materiale i offentlig høring".

Herning Kommune har udarbejdet planforslag og udkast til §25-tilladelse for den del af projektet, der ligger i Herning kommune. Se dette på Herning Kommunes hjemmeside.

Spørgsmål til planlægningen og det offentliggjorte materiale kan rettes til Planafdelingen på 9611 7558 eller pr. e-mail til planafdelingen@holstebro.dk


keyboard_arrow_up