Ældreboliger

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 21. januar 2018
af Elisabeth Haahr Christensen

Holstebro Kommune har visitation og anvisningsret til et større antal ældre- og handicapvenlige boliger rundt om i vores kommune. 

Boligerne er karakteriseret ved at have en indretning, der gør dem velegnede til brugere, som har et nedsat fysisk funktionsniveau. 

Se mere om om Holstebro Kommunes visitationskriterier for plejehjem, plejeboliger og ældreboliger.


keyboard_arrow_up