Leverandører af madservice

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 21. januar 2018
af Elisabeth Haahr Christensen

Følgende leverandører er godkendt til at yde madservice: 

Kommunale Leverandører

Det Gode Køkken
Kultur og Sundhed
Vesterbo 2
7500 Holstebro
Tlf 9611 4150
detgodekoekken-holstebro.dk

Private Leverandører

TKC Mad
Holstebrovej 482
7860 Spøttrup
Tlf 9754 1026
www.tkcmad.dk 

Det Danske Madhus
Vestergade 12, 1
7700 Thisted
Tlf. 70 70 26 46
 www.detdanskemadhus.dk

Yderligere oplysninger 

Hvis du ønsker at skifte leverandør eller ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Visitationen.

keyboard_arrow_up