Leverandører af madservice

  • Print
  • Forstør tekst

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 21. januar 2018
af Elisabeth Haahr Christensen

Følgende leverandører er godkendt til at yde madservice: 

Kommunale Leverandører

Det Gode Køkken
Social og  Sundhed
Vesterbo 2
7500 Holstebro
Tlf 9611 4150
detgodekoekken-holstebro.dk

Private Leverandører

TKC Mad
Holstebrovej 482
7860 Spøttrup
Tlf 9754 1026
www.tkcmad.dk 

Det Danske Madhus
Vestergade 12, 1
7700 Thisted
Tlf. 70 70 26 46
 www.detdanskemadhus.dk

Yderligere oplysninger 

Hvis du ønsker at skifte leverandør eller ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Visitationen.

Social og Sundhed

Myndighed Hjemmehjælp og boliger

mail visitation@holstebro.dk
phone 96114950

Thorsvej 63
7500 Holstebro

Telefontid mandag til fredag:

Visitator kan træffes fra kl. 08.30 - 09.30 og administration fra kl. 09.30 til 11.30.

keyboard_arrow_up